Follow

Het is eindelijk gebeurd: ik heb afscheid genomen van .

Lange tijd was het mijn favoriete platform vanwege snel nieuws, leuke discussies en spitsvondige grappen.
Nu overschaduwen outrage en onderbroekenlol het platform en is er eigenlijk weinig leuks meer aan.

Het is mooi geweest.

· Edited · · Web · 1 · 0 · 1